Patriotyzm

1050 rocznica Chrztu Polski

Przed przyjęciem chrztu w 966 roku na ziemiach polskich panował politeizm. Wszystkie wierzenia opierały się o czczenie bożków, sił natury oraz organizowanie obrzędów [...]

Współczesny patriotyzm

Patriotyzm wedle ogólnej definicji to szacunek i miłość do swojej ojczyzny, a także gotowość do poniesienia za nią ofiary, a także do jej [...]

Patriotyzm w literaturze

Patriotyzm to często wykorzystywany motyw w literaturze polskiej. Nie ma się co dziwić, wszak przez ponad 200 lat Polska praktycznie nie istniała na [...]

Patriotyzm dawniej i dziś

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu łatwo było być patriotą. Zabory, powstania, wojny, bez problemu można było się wykazać swoją miłością do ojczyzny. Do rozlewu [...]

Patriotyzm lokalny

.Człowiek zazwyczaj przywiązuje się do miejsca, w którym się urodził i wychował. To co go otacza, ludzie, którzy mieszkają w sąsiedztwie, to taka [...]