1050 rocznica Chrztu Polski

Przed przyjęciem chrztu w 966 roku na ziemiach polskich panował politeizm. Wszystkie wierzenia opierały się o czczenie bożków, sił natury oraz organizowanie obrzędów pogańskich. Jednak każde plemie otaczało szczególnym zainteresowaniem jednego, stałego boga.
Głównym powodem przyjęcia chrztu przez Mieszka I były argumenty przemawiające za zwycięskimi poczynaniami wojennymi Czechów, czy Niemców. Byli oni chrześcijanami.
Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu od Czechów, dlatego właśnie wziął za żonę Dobrawę, czeską księżniczkę.  Tymsamym uregulował stosunki państwa polskiego z państwem czeskim. Z czysto historycznego punktu widzenia głownymi przyczynami chrystianizacji było:

samodzielne ustanowienie pozycji państwa polskiego w Europie;
sojusze z państwami Saskimi i wspólne walki przeciwko Wieletom;
umocnienie władzy Mieszka I i zjednoczenie całego narodu
Odnośnie samego miejsca, gdzie odbył się chrzest właściwie konkretnie nic nie wiadomo. Przypuszcza się, że był to obszar na terenie osady Mieszka I – okolice Poznania.
Mimo przyjęcia chrześcijaństwa cały proces chrystianizacji trwał jeszcze przez wiele wieków, o czym świadczą znalezione po tym okresie miejsca kultu pogańskiego.

Główną przyczyną przyjęcia chrztu było uniknięcie podporządkowania się panującemu w Europie Państwu Cesarskiemu. Jeśli chodzi o jego skutki zauważalne są w wielu płaszczyznach. Zdecydowanie ujednolicenie wiary spowodowało wzmocnienie więzi pomiędzy Polanami. Dodatkowo ważnymi skutkami było utworzenie pierwszego biskupstwa w Poznaniu w roku 968.
W związku z przyjęciem Chrztu w roku 1000 miało miejsce równie ważne wydarzenie dla Polaków. Tzw zjazd Gnieźnieński, który pozwolił na utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie. Ceszarz Otton III odwiedził grób św. Wojciecha oraz spotkał się z księciem Bolesławem Chrobrym. Historia św. Wojciecha to głównie tragiczna śmierć z rąk pogańskich Prusów. Cesarz chcąc docenić jego szlachetne życie postanowił odwiedzić go w miejscu pochówku.
Dla samego Bolesława przybycie Ottona III wiązało się z nawiązaniem bliskich kontaktów z cesarstwem niemieckim. Podczas spotkania cesarz nałożył na niego diatem i podarował włócznię św. Maurycego. Wzamian za to, Bolesław ofiarował mu część relikwii św. Wojciecha.

Dziś możemy śmiało stwierdzić, że sam zjazd umocnił pozycję Bolesława wśród kraju sąsiadujących. Przychylność dla planów przedstawionych przez Ottona III pozwoliła na dalszą chrystianizację Polski. Mieszko I ojciec Chrobrego dał swojemu następcy świetny grunt, który pozwolił na umocnienie pozycji kraju Polan na całym świecie. Do dziś tradycja wiary chrześcijańskiej, jak i przez wszystkie wieku umacnia nasz w wielu sytuacjach. Jako naród katolicki jesteśmy jednością i nasza tradycja została stworzona w oparciu o wiarę chrzeńcijańską zapoczątkowaną az 1050 lat temu. To dzięki pierwszemu władcy, który dostrzegł jedynie pozytywne strony pozbycia się pogaństwa możemy cieszyć się wolnym narodem, który przez lata umacniany był właśnie wiarą w Jezusa Chrystusa.

Dodaj komentarz