Ważna postać Jana III Sobieskiego

Jan III Sobieski to król Polski od roku 1674. Jego postać została szczególnie doceniona przez papieża. Pochodził z jednego z magnackich rodów Sobieskich. Był prawnukiem hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego. Zarówno on, jak i jego przodkowie szczególnie zasłużyli się wielu zwycięskich walkach z Turkami i Tatarami.

Sobieski od najmłodszych lat zostawał poddawany starannej edukacji, o którą dbał sam jego ojciec. Razem z bratem solidnie uczyli się wielu języków obcych. Swoją edukację kontynuuował w Krakowie, gdzie pod okiem znanych i cenionych nauczycieli wyrósł na wodza-żołnierza.

Podczas wybuchu w kraju Powstania Chmielnickiego wraz z bratem zaciągnąc się do wojska jako rotmistrzowie. Wtedy pierwszy raz wziął udział w bitwie pod Zborowem. Następnie jako pułkownik wziął udział w bitwie pod Beresteczkiem. Jego brat został wzięty do niewoli i zamordowany w bitwie pod Batohem. Kolejną ważną walką, którą stoczył z Tatarami był Żwaniec w 1653 roku. Kolejno przez ponad miesiąc przebywał w Stambule ucząc się języka tureckiego. W 1663 brał udział w wyprawie na Rosję i już wtedy pełnił ważną rolę doradcy Jana II Kazimierza.
W roku 1659 wybrany został jako poseł wojewódźtwa lubelskiego.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w walce przeciwko Turkom i Tatarom w 1672 roku przy pomocy trzytysięcznej jazdy pobił wojska tatarskie. Natomiast bitwa pod Chocimiem w 1673 roku pozwoliła mu na pokonanie Turków.

Objęcie przez Sobieskiego tronu spowodowane było śmiercią Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Został wybrany przez szlachtę na sejmie elekcyjnym.

Sobieski znany był również ze swojego zainteresowania kulturą i sztuką. Specjalnym mecenatem opatrzył opieką artystów malarzy i rzeżbiarzy oraz architektów i wielu naukowców. Budując piękny i majestatyczny pałac w Wilanowie zadbał o miejsce upamiętniające w szczególny sposób jego osobę. Dodatkowo ufundował kościół kapucynów i przyczynił się do remontu jednej z kamienicy lwowskich. Jan III Sobieski to mało doceniany władca polski. To za jego mocą całą Europa pozbawiona została zagrożenia ze strony tureckiej. Ponadto Sobieski został mianowany przez samego papieża tytułem Obrońcy Wiary. To dzięki odważnym i zdecydowanym działaniom wojennym został zauważony i mianowany na władcę Polski. Jego poglądy oraz zainteresowania ukształtowane zostały już w najmłodszych latach. Po studiach przez ponad dwa lata wraz ze swoim bratem zwiedzał sąsiednie kraje Europy oraz szlifował języki. Był człowiekiem niezwykle odważnym i wykształconym. Jego patriotyzm wiele razy pozwalał na zdecydowane działanie w sytuacjach zagrożenia. Urodzony przywódca i żołnierz sprawdził się w oby tych rolach starannie dowodząc wojskami na każdym polu bitwy. Jego tajny ślub z Marysieńką był powodem to niemałego skandalu. Wdowa po Zamoyskim podczas załoby poślubiła Sobieskiego.
Jan III Sobieski to barwna postać i władca godny uwagi. Przyczynił się znacząco do wzbudzenia wielu patriotycznych zachowań. Stworzył również przyjazdy grunt do wielu działań wojennych.

Dodaj komentarz