Narodowe święto niepodległości

Dzień 11 listopada 1918 roku jest dla Polaków szczególną datą. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli, a my Polacy w listopadzie obchodzimy kolejne rocznice tego wydarzenia jako Narodowe święto niepodległości .
Obchodzone w Polsce Narodowe święto niepodległości jest symboliczną datą w historii początku budowy polskiej państwowości, ale takich dat można wymienić kilka, np. chociażby dzień 5 listopada 1916 roku, kiedy to niemiecki i austriacki cesarz wydali tak zwany Akt 5 Listopada, mówiący o utworzeniu Królestwa Polskiego z ziem z zaboru rosyjskiego.
Od 1919 -1936 roku rocznice odzyskania niepodległości były świętowane w Warszawie jako uroczystości wojskowe i odbywały się zazwyczaj w pierwszą niedzielę po 11 listopada. W roku 1919 trwała jeszcze wojna, więc odzyskanie niepodległości najbardziej uroczyście świętowano 14 listopada 1920 roku. Był to dzień, w którym dokonano uhonorowania Józefa Piłsudskiego wręczając mu buławę marszałkowską jako zwycięskiemu Wodzowi Naczelnemu. W dniu 8 listopada 1926 roku Józef Piłsudski ustanowił ten dzień dniem wolnym od pracy dla urzędników państwowych. Od tego czasu na placu Saskim w Warszawie Józef Piłsudski dokonywał przeglądu pododdziałów i odbierał defiladę (ostatni raz miało to miejsce w 1934 roku).
W roku 1928 plac Saski w Warszawie został nazwany placem marszałka Józefa Piłsudskiego, a 29 października 1930 roku zostało ustanowione odznaczenie państwowe Krzyż i Medal Niepodległości. W 1932r dzień ten został ustanowiony za wolny od nauki przez ówczesnego Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Święto Niepodległości zostało podniesione do rangi święta państwowego 23 kwietnia 1937 roku. Przez lata okupacji niemieckiej (1939-1945) świętowanie było niemożliwe. Jednak pamięć o święcie była podtrzymywana i w dzień poprzedzający 11 listopada na murach , płytach chodnikowych pojawiały się napisy i ulotki w formie haseł „„Polska żyje”, „Polska walczy”, „11.XI.1918” , „Jeszcze Polska nie zginęła”, znak Polski Walczącej. Po wyzwoleniu w roku 1945 powstało Narodowe Święto Odroczenia Polski. Obchodzono go w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN czyli 22 lipca, natomiast święto Niepodległości zniesiono. Okres PRL to czas organizowania dnia 11 listopada w sposób nielegalny i głównie przez środowiska niepodległościowe. Organizujący i uczestniczący w uroczystościach od ówczesnej władzy państwowej spotykały represje. Dopiero w latach 1980-1981 z inicjatywy związku zawodowego „Solidarność” zostało przywrócone Święto Niepodległości.
Narodowe Święto Niepodległości – pod taką nazwą Święto Niepodległości zostało przywrócone przez Sejm PRL ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku. Od tej chwili dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Narodowe święto niepodległości z udziałem najwyższych władz państwowych obchodzone jest w Warszawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu marszałka Piłsudskiego. Narodowe święto niepodległości jest też uroczyście obchodzone w innych formach.
W dniu przypadającym na Narodowe święto niepodległości organizowany jest Bieg Niepodległości organizowany od 1989 w Warszawie, Koncert Niepodległości w Muzeum Powstania Warszawskiego (od 2009 roku), inscenizacje historyczne, wykłady oraz liczne parady i marsze ulicami miast i koncerty patriotyczne. Narodowe święto niepodległości stało się świętem wspomnień, ale i rodzinnych spotkań.

Dodaj komentarz