Patriotyzm

Co to jest patriotyzm

Uważa się, że nasz naród to wyjątkowa nacja. Doświadczeni wieloletnimi zaborami, okupacją hitlerowską i zależnością od Związku Radzieckiego, nauczyliśmy się szanować ojczyznę i [...]