Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”obchodzone jest w Polsce od nie dawna. To święto państwowe poświęcone jest pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. Co roku dzień 1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to nie jest dniem wolnym od pracy.

Skąd się wzięła inicjatywa tego święta? Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2001 roku podjął uchwałę, w której uznał zasługi tych organizacji i grup niepodległościowych, które po II wojnie światowej zdecydowały się na podjęcie walki o suwerenność i niepodległość Polski. W ten sposób chciał oddać hołd więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość oraz wielu pomordowanym.

Dopiero w roku 2009 organizacje kombatanckie takie jak: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, zwróciły się o uznanie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Inicjatywę popierały kluby parlamentarne Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Projekt ustawy z dnia 26 lutego 2010 roku wpłynął do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 1 marca 2010 roku. Popierał go w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński.

Ustanowienie nowego święta miało być wyrazem hołdu dla żołnierzy, którzy przelali krew w obronie Ojczyzny. Dali świadectwo męstwa, przywiązania do tradycji patriotycznych i niezłomnej postawy patriotycznej. Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to też hołd oddawany wielu społecznościom lokalnym. Ich gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej i ogromny patriotyzm pozwoliły na kontynuację oporu.

Rada Ministrów 8 czerwca 2010 roku pozytywnie zaopiniowała przedstawiony jej projekt. W uzasadnieniu wskazywała, że dzień ten uzupełni w ten sposób katalog świąt i dni pamięci i upowszechni tradycje walk o Wolną Polskę. Ponadto żołnierze tzw. drugiej konspiracji, byli pierwszymi, którzy walczyli o Wolną Polskę z okupantem sowieckim i narzuconym przez niego reżimem komunistycznym. za wierność swoim ideałom zapłacili cenę swego życia. Nawet jeśli udało się przeżyć nielicznym, to przez następne lata byli nazywani „bandytami” i „faszystami”, jak określała ich komunistyczna propaganda.

Jednak uchwalenie nowego święta przeciągało się. Po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezydenturę objął Bronisław Komorowski. W grudniu 2010 roku o uchwalenie ustawy apelowała Fundacja „Polska się Upomni”. Prezydent Komorowski 31 stycznia 2011 roku upoważnił do reprezentowania swojego stanowiska ówczesnego sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztofa Łaszkiewicza. Natomiast pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu 2 lutego 2011 roku.

Przyjęta przez sejm ustawa pod obrady senatu trafiła 4 lutego 2011 roku, który przyjął ustawę bez poprawek. Prezydent podpisał ustawę w dniu 9 lutego 2011 roku, a opublikowana została w Dzienniku Ustaw Nr 32, poz. 160 z 15 lutego 2011 roku.

 

 

Dodaj komentarz