Polityka monetarna – walka o stabilność cen okiem obywatela

Sposób, w jaki polityka monetarna kształtuje się w danym państwie jest jednym z najważniejszych wyznaczników obrazujących stopień komfortu, stabilności i bezpieczeństwa życia obywateli. Wszyscy pragniemy bowiem zamieszkiwać kraj, którego rządzący nieustannie nie wystawiają na próbę kieszeni i cierpliwości obywateli. Dlatego też problematyka, której dotyka polityka monetarna to kwestia będąca przedmiotem zainteresowań profesjonalistów i specjalistów w swojej branży – pracowników Narodowego Banku Polskiego, Rady Polityki Pieniężnej oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Miarę efektywności starań wyżej wymienionych jednostek pośrednio stanowi natomiast zadowolenie obywateli. Zastanówmy się więc, czy żyjemy w kraju, w którym polityka monetarna, a więc i stabilność cen w trosce o niską inflację, pozostaje prowadzona na wysokim poziomie?
Na początek warto rzetelnie rozpatrzyć założenia, które za zadanie realizować ma polityka monetarna. Celem finalnym i problemem nadrzędnym jest, jak wspomniano wyżej, utrzymanie cen na stałym poziomie przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu. Co dzięki temu zyskują obywatele? Mieszkańcy przede wszystkim rozwijają poczucie bezpieczeństwa – nie żyją bowiem w kraju, w którym zasadniczo w każdym momencie mogłoby okazać się, że miesięczny przychód członków rodziny nie jest w stanie pokryć ich podstawowych potrzeb z powodu nagłego i wysokoprocentowego wzrostu wydatków związanych z codziennym funkcjonowaniem.
Jednak, aby cel nadrzędny mógł być zadowalająco realizowany, polityka monetarna wyznacza sobie również innego rodzaju zadania. Jednostki kontrolujące stabilność pieniężną kraju określiły roczny cel inflacyjny (którego odzwierciedlenie stanowi wskaźnik CPI – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) na wysokość 2,5% z możliwością odchylenia do jednego punktu procentowego w górę i w dół. Polityka monetarna zajmuje się też m.in. stabilizowaniem poziomu kursu walut, kontrolą podaży pieniądza (ilością pieniędzy znajdujących się w obiegu) oraz kształtowaniem poziomu stóp procentowych.
Jak natomiast polityka monetarna oceniana jest przez obywateli naszego kraju? Niestety okazuje się, że nie wszyscy cieszą się poczuciem bezpieczeństwa i życiowej stabilizacji, co oznacza, że prawdopodobnie nie wszystkie cele, które w założeniu realizować powinna polityka monetarna, ulegają urzeczywistnieniu. Obywatele pozostają bowiem zgodni – na przestrzeni ostatnich lat wzrost cen towarów i usług niezbędnych dla komfortowego, codziennego funkcjonowania wydawał się być szczególnie odczuwalny.
Przedstawiciele jakich grup społecznych należą natomiast do jednostek w najwyższym stopniu zagrożonych niestabilnością polityki monetarnej? Z powodu braku stałości cen najbardziej dotkliwie cierpią seniorzy, co związane jest z wysokością emerytur, rent i stosunkowo wysokimi wydatkami związanymi z opieką medyczną. Niestabilność pieniężna zagraża również ludziom młodym – osobom, które ukończyły edukację, pragną usamodzielnić się, wejść na rynek pracy i założyć rodzinę. Trudna sytuacja finansowa nierzadko zmusza do opóźnienia decyzji o rozpoczęciu życia rodzinnego, co odbija się chociażby na demografii naszego kraju.

Dodaj komentarz