Co się dzieje z danymi osobowymi, czyli polityka bezpieczeństwa informacji

Jak często przeciętnemu użytkownikowi komputera, który korzysta również z połączenia z Internetem, zdarza się udostępniać mniejszy lub większy procent własnych danych osobowych? Jeśli się nad tym głębiej zastanowić, w wyskakujące na ekranach mobilnych urządzeń okienka nawet kilka razy na dobę wpisujemy swoje imię i nazwisko, a nierzadko również adres zamieszkania czy numer telefonu. W większości przypadków nie musimy się jednak obawiać – istnieje bowiem polityka bezpieczeństwa informacji, której zadaniem jest między innymi ochrona danych osobowych zamieszczonych w przestrzeni wirtualnej. Nie oznacza to oczywiście, że możemy bez zastanowienia udostępniać prywatne informacje wszystkim żądającym tego portalom internetowym – zanim wyślemy dane w podróż po Sieci, warto zapoznać się ze szczegółami ich późniejszego wykorzystywania i udostępniania.
Polityka bezpieczeństwa informacji – co to takiego? Termin ten najbardziej przystępnie określić można jako zbiór zasad, których zadaniem jest regulacja sposobów budowania baz i systemów informacyjnych oraz informatycznych, a także późniejszego nimi zarządzania czy udostępniania ich zawartości. Polityka bezpieczeństwa określa zatem w jaki sposób gromadzone i przechowywane są dane, komu mogą być powierzane i przekazywane, a także kiedy należy usunąć określone informacje z danego systemu lub bazy.
Można się więc przekonać, że polityka bezpieczeństwa to obowiązkowy punkt, z którym należy się zapoznać przed wprowadzeniem jakichkolwiek danych w wirtualną przestrzeń. Zanim zdecydujemy się wpisać w wyznaczone pole informację, o której udostępnienie prosi portal, przyjrzyjmy się bliżej przeglądanej stronie i poszukajmy regulaminów skupiających zasady normujące późniejsze operacje na udostępnionych danych. Reguły, na których opiera się ustalona polityka bezpieczeństwa powinny być spisane jasno i czytelnie – muszą być one zrozumiałe zarówno dla twórców danego portalu, osób go prowadzących, jak i jego użytkowników.
Polityka bezpieczeństwa informacji musi również zawierać zasady postępowania w razie nieprzewidzianych trudności i zagrożeń – sytuacji, w których doszło do naruszenia prywatności pod postacią nieautoryzowanego dostępu do zgromadzonych w bazie lub systemie danych, a także w przypadku utraty przechowywanych zasobów. Oczywiście polityka bezpieczeństwa informacji powinna być skonstruowana tak, aby do podobnych zdarzeń nie doszło – nie ulega jednak wątpliwości, że istnieją zdarzenia losowe, którym w świecie informatyki niestety nie sposób zapobiec.
Niezależnie jednak od stopnia zaawansowania przyjętej przez dany portal internetowy polityki bezpieczeństwa, warto pamiętać, że nie wszystkie dane osobowe powinny być w Sieci udostępniane. Polityka bezpieczeństwa informacji bywa bowiem tworem zawodnym, a w wielu przypadkach warto postawić raczej na zdrowy rozsądek i umiar w zamieszczaniu w wirtualnej przestrzeni prywatnych informacji. Internet ma bowiem to do siebie, że dane, które trafiają do Sieci raz, nierzadko już z niej nie znikają.

Dodaj komentarz