Wyzwania polityki społecznej

Polityka społeczna to jeden z częściej poruszanych tematów. Wśród polityków, od których oczekuje się dobrych zmian, rozsądnych reform i poprawy warunków życia, ale również na forum społecznym. Obywatele bowiem mają swoje wymagania odnośnie polityki społecznej. Chcieliby dostawać jak najdalej idącą pomoc ze strony państwa. Swoje trzy grosze dorzucają również przedstawiciel świata nauki, głównie socjologowie, psychologowie, ekonomiści czy demografowie. Założenia realizowanej w danym państwie polityki społecznej wpływają bowiem na kształt żyjącego w nim społeczeństwa. Skłaniają rodziny do posiadania dzieci bądź rezygnowania z licznego potomstwa, zachęcają do pracy w kraju, bądź emigracji, przyczyniają się do budowania silnego rynku pracy, opartego na mobilnych, dobrze przygotowanych pracownikach bądź ugruntowują negatywne schematy działania. Jaka jest polityka społeczna w Polsce? Na pewno wiele jeszcze jest do zrobienia. W dyskusji na jej temat na pierwszy plan wysuwają się trzy, od lat najpoważniejsze problemy, którymi polscy politycy powinni się zająć. Po pierwsze służba zdrowia. Zła organizacja, nieskuteczne zarządzanie i niedofinansowanie to problemy dotykające wielu obywateli, płacących składki i chcących korzystać z dostępu do publicznej opieki medycznej. Kolejne wyzwane to niż demograficzny. Czy program pięćset plus da w tym kontekście pozytywny impuls? Czas pokaże. Zapewne skuteczniejsza okazałaby się poprawa sytuacji na rynku pracy. Od zmiany ustroju zmaga się on z wieloma problemami. I to także zadanie dla osób, odpowiedzialnych za politykę społeczną.

Dodaj komentarz