Stanisław Maczek – generał walczący o wolną Polskę

Stanisław Maczek to polski generał z okresu II wojny światowej oraz wojny Polaków z Bolszewikami, który wsławił się jako przywódca 1. Dywizji Pancernej, brał też udział w wielu bitwach o Francję z 1940 roku. Dzięki swej odwadze i doświadczeniu zwyciężył w bitwie pod Falaise oraz przełamał linię Maginota, co miało wpływ na przebieg II wojny światowej. Współtworzył Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, walcząc o odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Maczek urodził się w 1892 roku w Szczercu. Planował zaciągnięcie się do Legionów tworzonych przez Józefa Piłsudskiego, jednak wcześniej został powołany do armii austriackiej, w której podczas I wojny światowej walczył na froncie wschodnim.

W 1918 roku udało mu się przedostać do Krosna i wstąpił do wojska polskiego, obejmując dowództwo kompanii biorącej udział w walkach z Ukraińcami. Później pod jego wodzą Dywizja Piechoty odnosiła sukcesy. Maczek odznaczył się w boju i awansował – został kapitanem. Walczył też w obronie Lwowa w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W latach międzywojennych uczył się w szkole wojskowej, a w 1924 roku został oficerem. Później został też dowódcą zmotoryzowanej Brygady Kawalerii.

We wrześniu 1939 roku rozpoczął walkę z wojskami niemieckimi. Po ataku ZSRR wraz z żołnierzami opuścił kraj i przedostał do Francji. Kierował działaniami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jego Brygada przełamała Linię Maginota, co było niezwykle znaczące. W końcu w jednej z walk żołnierze musieli się wycofać. Maczek przedostał się do Anglii i tam z sukcesami dowodził armią walczącą wraz z Aliantami we Francji.

Dodaj komentarz