15 sierpnia święto

Co roku w Polsce obchodzimy w dzień 15 sierpnia święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na pamiątkę zwycięstwa w bitwie warszawskiej z bolszewikami w 1920 roku. Obchodzone w dniu 15 sierpnia święto jest świętem wprowadzonym ustawą Sejmu z dnia 30 lipca 1992 r. ( DZ.U. z 1992 roku Nr 60 poz.303), która obowiązuje od 13 sierpnia 1992. Tego dnia obowiązuje dzień wolny od pracy, jest także kościelnym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej.
Po uzyskaniu niepodległości przez państwo polskie w 1918 roku Wojsko Polskie podkreślało swój historyczny rodowód i tradycję w znakach, ceremoniałach oraz podkreślało istnienie zbrojnego ramienia państwa. Podtrzymywanie tradycji oręża polskiego integrowało armię i umacniało więzi ze społeczeństwem, wyrażane między innymi poprzez uroczyste obchodzenie świąt wojskowych przez żołnierzy Wojska Polskiego. Święto Żołnierza obchodzone było na pamiątkę walk w obronie ojczyzny z 1920 roku. To wówczas wybrano datę 15 sierpnia,gdyż tego dnia 1920 roku, pierwsze oddziały 21 Dywizji Górskiej rozbiły wojska rosyjskiego Frontu Zachodniego pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego. Święto Żołnierza uroczyście obchodzono w czasie II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, a w Wojsku Polskim do roku 1947. Przez kolejne lata obchody nie odbywały się, natomiast został ustanowiony Dzień Wojska Polskiego i przypadał na 12 października. Dzień ten miał upamiętniać bitwę pod Lenino – krwawy chrzest bojowy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Przez lata 1990-1992 święto Wojska Polskiego przeniesiono na dzień 3 maja w rocznicę Konstytucji 3 maja. Dopiero sejmowa ustawa z 30 lipca 1992 roku z powrotem przeniosła Dzień Wojska Polskiego na dzień 15 sierpnia. Ustanowiła w dniu 15 sierpnia święto i po raz pierwszy zorganizowano centralne uroczystości Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
15 sierpnia święto Wojska Polskiego
Święto Wojska Polskiego jest też nazywane Cudem nad Wisłą. W 1920 roku Wojsko Polskie pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego zatrzymało i pokonało milionową Armię Czerwoną i uchroniło Polskę i Europę przed wprowadzeniem systemu komunistycznego. Dzień 15 sierpnia w Polsce jest uroczyście obchodzony. 15 sierpnia święto rozpoczynają msze święte za poległych, apele przy grobach żołnierzy. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie w obecności Najwyższych Władz Państwa odbywa się Honorowa Zmiana Warty.
15 sierpnia święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
W Polsce 15 sierpnia to też Święto Najświętszej Maryi Panny zwane Świętem Matki Boskiej Zielnej. Ustanowił je w 1950 roku Papież Pius XII jako jeden z dogmatów Kościoła Katolickiego. Święto Matki Boskiej Zielnej jest obchodzone uroczyście w całym kraju, ale szczególnie na Jasnej Górze, dokąd zmierzają co roku liczne pielgrzymki z całego kraju. W Kalwarii Zebrzydowskiej odbywają się też inscenizacje, które przedstawiają Zaśnięcie oraz Wniebowzięcie Maryi. Matkę Boską Zielną w Polsce i krajach europejskich czci się jako patronkę ziemi. W niektórych częściach Polski często 15 sierpnia święto obchodzi się i łączy ze świętem plonów.

Dodaj komentarz