Władysław Sikorski – w nimbie patriotyzmu i tajemnicy

Postać generała Władysława Sikorskiego zapisała się w XX-wiecznej historii Polski dwojako: w roli zręcznego i istotnego polityka, pełniącego ważne funkcje państwowe oraz jako osoba, która straciła życie w niejasnych okolicznościach, dających podstawy do snucia spiskowych teorii. Generał Sikorski był bowiem uczestnikiem tragicznie zakończonego lotu, który miał miejsce 4 lipca 1943 roku. Polityk miał znajdować się wówczas na pokładzie maszyny między innymi z córką Zofią, a ich podróż miała zakończyć się w Londynie. Samolot spadł do wodnej toni już w krótkim czasie po wystartowaniu, a zarówno okoliczności, jak i zeznania świadków czy potraktowanie wypadku przez ówczesnych ludzi władzy przyczyniają się do mnożenia pytań na temat tego wypadku.

Kariera wojskowo-polityczna

Przyszły premier polskiego Rządu na Uchodźstwie i Naczelny Wódz Sił Zbrojnych urodził się w 1881 roku w Tuszowie Narodowym, miejscowości która wówczas znajdowała się na terenie Austro-Węgier. Wykształcenie odebrał między innymi na Politechnice Lwowskiej, zyskując stopień inżyniera. Jednocześnie Sikorski odebrał wykształcenie wojskowe i służył jako ochotnik w armii austro-węgierskiej, gdzie dorobił się stopnia oficerskiego. Angażował się jednak także w działalność polskiego środowiska o politycznych ambicjach niepodległościowych: nawiązał współpracę z ludźmi skupionymi wokół partii PPS i postaci Józefa Piłsudskiego. Wraz z nimi tworzył Związek Walki Czynnej, który za cel stawiał sobie wywołanie antyrosyjskiego powstania zbrojnego. W czasie trwania I wojny światowej Sikorski był zaangażowany między innymi w rekrutowanie Legionów Polskich, zaś w rozgrywającej się w krótki czas później wojnie z bolszewikami, jako pułkownik Wojska Polskiego dowodził oddziałami podczas zbrojnych potyczek. Podczas trudnych początków II Rzeczypospolitej, po zabójstwie prezydenta Narutowicza, Sikorski został desygnowany na premiera: to za jego kadencji państwa zachodnie uznały za obowiązujące polskie granice na wschodzie. Kresem kadencji Sikorskiego był przewrót majowy z 1926,jednak powrócił do pełnienia tej funkcji podczas II wojny światowej. Podejrzewano, że nagła śmierć generała była efektem zaplanowanego zamachu, obmyślonego przez jego przeciwników politycznych – a tych Sikorskiemu nigdy nie brakowało.

Pośmiertne losy generała

Miejsce pośmiertnego spoczynku prochów generała Sikorskiego świadczy dobitnie o tym, jak postrzegana jest jego postać przez rodaków. Choć pierwotnie jego ciało zostało pochowane wśród polskich lotników w brytyjskim Newark, nieopodal miasta Nottingham, w 1993 roku dokonano ekshumacji grobu. Doczesne szczątki generała złożono w wawelskiej Krypcie świętego Leonarda, gdzie ten ważny polityk dołączył do między innymi Jana III Sobieskiego, Tadeusza Kościuszki i księcia Józefa Poniatowskiego. Jako że mimo upływu lat nie cichły pogłoski o domniemanej mistyfikacji wypadku nad Gibraltarem, w 2008 roku ponownie dokonano ekshumacji grobu Sikorskiego, by dać możliwość dokonania oględzin znawcom zajmującym się medycyną sądową. Badania wykazały, że ciało generała doznało skomplikowanych urazów wielonarządowych, charakterystycznych dla ofiar wypadków komunikacyjnych – oficjalnie ukrócono więc domniemywanie, czy generał Sikorski nie został zabity przed rozpoczęciem feralnej podróży lotniczej. Nie można jednak jednoznacznie zaprzeczyć temu, że samolot, którym podróżował generał, został umyślnie uszkodzony. Po zakończeniu badań dokonano trzeciego z kolei pochówku, do którego przygotowano ciało poprzez ubranie je w mundur generalski.

Dodaj komentarz