Święto konstytucji 3 maja

Choć święto to jest obchodzone w Polsce coraz bardziej uroczyście to jednak niewielu z rodaków tak naprawdę pamięta i wie co oznaczyło podpisanie Konstytucji 3 Maja.
Święto konstytucji 3 maja obchodzone jest od 3 maja 1791 roku. Jego świętowanie w historii Polski było wielokrotnie zakazane, jak miało to miejsce podczas rozbiorów. Ponownie obchody wznowiono w 1919 roku. W Polsce od czasów wybuchu II wojny światowej aż do roku 1946 nie było obchodzone. Święto konstytucji 3 maja zostało natomiast zastąpione Świętem 1 Maja. W 1951 roku ówczesne władze komunistyczne święto 3 maja zdelegalizowały, a ponownie świętowały dopiero w roku 1981. Od tego momentu aż do 1989 roku, w dniu, w którym przypadało święto konstytucji 3 maja bardzo często odbywały się licznie organizowane protesty oraz demonstracje antyrządowe i antykomunistyczne.
Święto konstytucji 3 maja w Polsce uroczyście świętuje się dopiero od 1990 roku. Obchodom w kraju zazwyczaj towarzyszy wiele spotkań i podniosła atmosfera. W stolicy zaś dzień ten rozpoczyna uroczysta msza święta w intencji ojczyzny z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Polski, a na Zamku Królewskim prezydent dokonuje wręczenia orderów i odznaczeń państwowych, wygłasza przemówienie. Następnie odbywa się defilada.
Co zawierała konstytucja 3 maja, że święto konstytucji 3 maja jest tak ważne w historii Polski i Polaków ? W dniu 3 maja 1791 roku sejm przyjął tak zwaną Ustawę Rządową z dnia 3 maja, która nazwana została Konstytucją 3 Maja. Ustawa ta zmieniała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów na monarchię dziedziczną, zaś szlachcie nieposiadającej ziemi (czyli tak zwanej gołocie), odbierała prawo głosu w sprawach istotnych i dotyczących państwa. Politycznie zrównała zarówno mieszczan i szlachtę, a chłopów postawiła pod ochronę państwa, również zniosła liberum veto (wprowadzone w 1764 roku). Od roku 1795 roku przez 123 lata niewoli przywoływała walkę o niepodległość. Konstytucja 3 Maja spisana była w 11 artykułach, w których między innymi przyznawała władzę narodowi, choć definicja narodu była niedoprecyzowana i w ustawie rozumiana była jako trzy podmioty. Narodem zatem określano wszystkich mieszkańców państwa, jako naród politycznie i jako zamożna część mieszkańców stanowiąca władzę. Konstytucja wprowadziła prawo powszechnej niepodległości i trzyczęściowy podział władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Przewidywała zebrania sejmu co dwa lata jako zwyczajne i w razie, kiedy sytuacja narodu będzie tego wymagała jako nadzwyczajne. W kwestii wyznań uznawała katolicyzm za religię panującą, zapewniając swobodę wyznań, chociaż apostazję traktowano jak przestępstwo. Konstytucja podniosła liczebność armii, wprowadziła podatki stałe dla szlachty i duchowieństwa. Postanowiono, że Sejm Konstytucyjny może się zbierać co 25 lat od wprowadzenia Ustawy Rządowej w celu zmiany konstytucji.
Święto konstytucji 3 maja obchodzimy w całej Polsce i dzień 3 maja jest ustawowo dniem wolnym od pracy, w roku 2016 będziemy obchodzić 225 rocznicę jej uchwalenia.

Dodaj komentarz