Dzień flagi narodowej

Dzień flagi narodowej przypada w dniu 2 maja i choć jest to święto obchodzone od niedawna, bo dopiero od 2004 roku. W tym dniu za granicą jest obchodzone jako Dzień Polonii i Polaków. W polskim kalendarzu ma swoje miejsce pomiędzy dniem 1 maja (zwane Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Konstytucji 3 Maja). Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.
Skąd wziął się pomysł na Dzień flagi narodowej?
Posłowie w swoim projekcie zakładali zmianę dotyczącą ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień ten został zaproponowany w sposób bardzo przemyślany i zaplanowany,a złożyło się na niego kilka powodów. Posłowie w swoim projekcie sugerowali, że chcą, aby Dzień flagi narodowej był dniem refleksji Polaków w świetle historycznych kart Polski. Kolejnym powodem był fakt, że dzień ten wypada między dniami wolnymi od pracy i stanowi jakby zapełnienie dnia wolnego wypadającego pomiędzy tymi świętami. Dodatkowo dzień 2 maja jest też Światowym Dniem Polonii, co w ten sposób miało podkreślić jego obchody Polaków za granicą.
A w jaki sposób świętują Polacy?
W Dzień flagi narodowej na domach, na balkonach, na tarasach, a nawet na samochodach 2 maja powiewają biało-czerwone flagi. Stolica i jej mieszkańcy są świadkami uroczystego podniesienia flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Tego dnia w wielu miastach Polski organizowane są manifestacje patriotyczne, a także bieg flagi, w których czynnie uczestniczą całe rodziny. To także dzień, w którym odbywają się koncerty reprezentacyjnych zespołów artystycznych, parady orkiestr i wiele innych ciekawych atrakcji dla dzieci. Coraz popularniejsze od kilku już lat staje się noszenie biało-czerwonej tak zwanej kokardy narodowej, która została zapoczątkowana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Dlaczego flaga biało-czerwona?
Biało-czerwony kolor flagi nawiązuje do kolorów godła Polski czyli białego orła na czerwonym tle. Obecny kolor i kształt flagi został zapisany w ustawie z dnia 1 sierpnia 1919 roku, ale dzieje flagi polskiej to całkiem dłuższa tradycja. Książęta Polscy używali chorągwi od X wieku i miała różne kolory. Chorągiew była traktowana bardziej jako symbol prywatny. Natomiast jako flaga narodowa była uznawana na przełomie wieków XIII i XIV. Zaś kolor biały i czerwony uznano jako barwy narodowe w 1831 roku.
Kto jeszcze oprócz Polaków świętuje dzień flagi?
Dzień własnej flagi obchodzony jest także przez inne państwa między innymi Stany Zjednoczone, Meksyk, Litwę, Ukrainę, Chiny.
Ciekawostki
Data 2 maja to nie tylko Dzień flagi narodowej, to także dzień, w którym w 1945 roku żołnierze polscy wywiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa i na Reichstagu w Berlinie. Natomiast w okresie Polski Ludowej w tym dniu celowo zdejmowano flagi, aby nie czcić Święta Konstytucji 3 Maja.
Wielu Polaków Dzień flagi narodowej, będzie obchodzić jak co roku zapewne od wywieszenia biało-czerwoną flagi już w dniu 1 maja w Święto Pracy i będzie kontynuować do 3 maja. Te historyczne daty przypominają Polakom o przeszłości i jednoczą wspólnym ich świętowaniem także poza granicami kraju.

Dodaj komentarz