Co to jest patriotyzm

Uważa się, że nasz naród to wyjątkowa nacja. Doświadczeni wieloletnimi zaborami, okupacją hitlerowską i zależnością od Związku Radzieckiego, nauczyliśmy się szanować ojczyznę i stawiać jej dobro nawet nad własne życie. Ale czy rzeczywiście charakteryzuje nas taka postawa? Zatem co to jest patriotyzm w wydaniu polskim?
Paradoksalnie postawa patriotyczna ujawnia się najintensywniej w okresach, kiedy wolność państwa jest zagrożona. W historii naszego państwa największe zrywy narodu mają miejsce podczas wojen, kryzysów, napaści na suwerenność kraju. To właśnie wtedy wszyscy obywatele nie zastanawiając się co to jest patriotyzm, bez tworzenia sztucznych podziałów i różnicowania społeczeństwa na bogatych i biednych potrafili się jednoczyć i ramię w ramię walczyć o dobro ojczyzny. Kiedy Polska była pod zaborami, każdy obywatel marzył o wolności. Dla pielęgnowania tradycji i języka powstawały tajne szkoły, które nie tylko uczyły języka polskiego, ale także dbały o to, aby najmłodsi nie zatracili wiedzy skąd wywodzą się ich korzenie. Przez ponad sto lat zaborów, próbowano wynarodowić Polaków, zniszczyć ich język , zdeptać tradycję, zetrzeć w proch najmniejsze ślady istnienia Polski. Nikt wówczas nie zadawał pytań co to jest patriotyzm, każdy za swoją ojczyznę oddałby zdrowie i życie.
Podobnie było w czasie II wojny światowej. Hitlerowskie Niemcy napadli na nasz kraj, niszcząc go i grabiąc. Naród polski pomimo ogromnego zaangażowania poniósł druzgocącą klęskę, nie mając odpowiednich środków do walki z potęgą niemiecką musiał ulec. Nie zabiło to jednak w narodzie chęci walki z okupantem. Bardzo intensywnie działała partyzantka, która potrafiła pokazać co to jest patriotyzm. Uzbrojona w butelki z benzyną, atakowała nawet czołgi. Wiele krwi naszych rodaków zostało w tym czasie przelanej. W obronie ojczyzny rzucano na stos ludzkie życie. Wiadomo było, że nie mamy szans na równą walkę z okupantem, dlatego powstawały tajne organizacje, które miały kształcić młodych ludzi, utrwalać w nich co to jest patriotyzm, aby po ewentualnym odzyskaniu niepodległości mogli stanąć na czele narodu. Szare szeregi pod okiem Aleksandra Kamińskiego, twórcy programu „Dziś, jutro, pojutrze”, kształciły młodych ludzi, którzy mogliby przyczynić się do odbudowy powojennej Polski.
Ruch patriotyczny ponownie dał o sobie znać w okresie stanu wojennego. I choć nie było okupanta, z którym trzeba było walczyć, naród ponownie pokazał co to jest patriotyzm. W szeregi niezależnych związków zawodowych „Solidarność” wstępowała większa część pracujących zawodowo obywateli. Manifestacje, strajki, to wszystko jednoczyło Polaków w walce o lepsze jutro Polski.
Dziś żyjemy w wolnym, demokratycznym państwie, nie potrzebujemy przelewać krwi i oddawać życia za ojczyznę. Jednak wielu z nas przejawia postawę patriotyczną. To nasi przodkowie utrwalili i mocno zakorzenili patriotyzm w naszych sercach. Pielęgnujemy to uczucie, a kiedy przyjdzie taka potrzeba, staniemy ramię w ramię, aby chronić honor , naród i ojczyznę.

Dodaj komentarz