1 maja święto pracy

Święto Pracy od 1889 roku przypadające w dniu 1 maja jest obchodzone na całym świecie jako Międzynarodowe Święto Pracy . W Polsce dzień ten do dziś przypomina czasy PRL-u ( Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej) i ogólnokrajowe obowiązkowe pochody pierwszomajowe. Choć współcześnie tradycja pochodów w tym dniu powoli zanika, to do dziś jest dniem wolnym od pracy i okazją do wielu spotkań na przeróżnych majówkach.
Skąd się wzięło 1 maja święto pracy ?
Święto 1 maja miało upamiętnić strajk robotników w Chicago, który odbył się w roku 1886. Robotnicy pracujący w firmie Mc.Cormick Harvester Co, wystąpili przeciwko właścicielowi tej firmy, który zamierzał zmodernizować zakład i zwolnić ogromną część załogi. Zaczęły się więc protesty, które przerodziły się w strajk robotników. Właściciel dokonał zwolnienia wszystkich, a na ich miejsce zatrudnił nowych robotników. Związkowi działacze zorganizowali demonstracje. Robotnicy postulowali o wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy. Protestowali też przeciwko panującym w zakładzie złym warunkom pracy, niskiej płacy i obowiązującemu 12-godzinnemu dniowi pracy. W Polsce 1 maja święto pracy za święto państwowe zostało uznane w 1950 roku i od tego czasu jest to dzień wolny od pracy. W dniu 1 maja w wielu miastach organizowane są pochody, marsze i inne uroczystości. Obchody są też okazją do tego, aby zwrócić uwagę na problemy w kraju między innymi braku pracy i niskiej płacy.
Obchody w czasach PRL-u
Wiele osób pamięta do dziś jak dzień 1 maja święto pracy był obchodzony w czasach PRL-u. Pochody były obowiązkowe, pracownicy zakładów pracy nieobecni na pochodach mogli stracić premię uznaniową. Natomiast uczniowie szkół za swoją nieobecność na obchodach mogli otrzymać obniżone oceny ze sprawowania. Nikt nie chciał ryzykować i obowiązkowo wszyscy pracownicy zakładów i fabryk, uczniowie i studenci brali udział w obchodach jakim był dzień 1 maja święto pracy. W pochodach niesiono flagi biało-czerwone i transparenty, lokalne władze partyjne na trybunach wygłaszały przemówienia, a potem odbywała się część artystyczna i występy zespołów tanecznych. Obecnie 1 maja święto pracy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, ale tradycja obchodów zanikła. Jedynie organizacje lewicowe spotykają się na obchodach, ale pochody, wiece i zgromadzenia są w kraju nieliczne. Święto Pracy w okresie PRL-u było jednym z najważniejszych świąt. Wiele ulic w miastach Polski do dziś nosi nazwę ulicy 1 maja.
Obchody święta pracy dzisiaj
1 maja święto pracy jest jednym z trzech dni wolnych występujących obok siebie w kalendarzu. Jest to 2 maja – Dzień Flagi Narodowej i 3 maja – Święto Konstytucji, tak więc okres ten jest zaliczany do jednego z najdłuższych wolnych weekendów w roku i okazją do organizowania spotkań.
Dzień 1 maja jest też obchodzony jako katolickie Święto Józefa Rzemieślnika. W 1955 roku papież Pius XII nadał świeckiemu świętu pracy obchodzonemu na całym świecie od 1892 roku, znaczenie religijne. Tego dnia odbywają się w kościołach katolickich msze święte w intencji wszystkich ludzi pracy.

Dodaj komentarz